Bijzonder België - De Goedingebrug: Een ontmoeting tussen Leie en E40

De Goedingebrug: Een ontmoeting tussen Leie en E40
Klik op het icoon om in te zoomen op de locatie van "De Goedingebrug: Een ontmoeting tussen Leie en E40"
De E40, de ruim 8000 kilometer lange Europese autosnelweg die begint bij de Franse stad Calais, die in België het westen van het land met het oosten verbindt, en zo verder door Europa loopt met als eindpunt de stad Ridder in Kazachstan, kruist in de buurt van Gent de rivier Leie.


De ontmoeting tussen Leie en E40 in de buurt van Gent. Beeld: Bijzonder België

Dit stuk van de "Europese" E40 wordt eigenlijk gevormd door de Belgische autosnelweg A10, die officieel in Brussel begint en westwaarts tot in Oostende loopt. De kilometer- en hectometerbordjes langs de E40 vermelden hier dan ook de naam "A10", en de op deze bordjes weergegeven afstanden worden groter naargelang men zich dichter bij Oostende bevindt.

Ter hoogte van hectometerbordje 48.8 bevindt de E40/A10 zich op de rechter-oever van de Leie, op het grondgebied van Afsnee, een deelgemeente van de stad Gent. Hier begint de "Goedingebrug", die de E40 over de Leie brengt. Het andere uiteinde van de Goedingebrug, een beetje voorbij hectometerbordje 48.9, bevindt zich op het grondgebied van Drongen, eveneens een deelgemeente van Gent.

Wanneer men over de Goedingebrug rijdt kan men tijdens de winterperiode, op een afstand van ruim een kilometer in ongeveer zuid-zuid-oostelijke richting (links van de brug wanneer men richting Oostende rijdt) het dorp Sint-Martens-Latem zien liggen. Aan de andere kant (rechts van de brug wanneer men richting Oostende rijdt) ziet men op het grondgebied van Afsnee villa's langs de oever van de Leie. De overzijde echter, grondgebied Drongen, is groener en natuurlijker gebleven en biedt ruimte aan grazende kudden. Een jaagpad maakt wandelen en fietsen hier mogelijk.


Het naambord van de Goedingebrug, gezien uit de richting van Sint-Martens-Latem. Beeld: Bijzonder België

De Goedingebrug is een zogenaamde "liggerbrug". Zoals de naam laat vermoeden wordt bij dit type brug de hele overspanning gevormd door liggers, waarop het brugdek is aangebracht. Het brugdek is in totaal ongeveer 120 meter lang. De Leie is hier ongeveer 40 meter breed. Midden onder het brugdek voor het gemotoriseerd verkeer hangt een smalle brug voor voetgangers en fietsers, die bereikt kan worden via een trap op elke oever.

Op beide oevers is zowel links als rechts van de brug telkens één grote verlichtingspaal geplaatst (dus 4 in totaal), in een betonnen voet verankerd. Deze lampen verlichten het brugdek. Ook de brug voor voetgangers en fietsers is volledig van verlichting voorzien.


4 palen met in totaal 8 lampen verlichten het brugdek. Bemerk ook de brug voor voetgangers en fietsers, onder het brugdek.
Beeld: Bijzonder België

Opvallend zijn de oranje-rode bakstenen die werden gebruikt voor een deel van de constructie: bij de 4 direct aan het water gelegen losstaande pijlers en de 2 trap-constructies (die ook een dragende rol spelen) die toegang geven tot de brug voor voetgangers en fietsers, en tevens, aan de uiteinden van de Goedingebrug, bij in totaal nog eens 4 (minder massieve) pijlers waarvan de onderkant verwerkt zit in een schuin aflopende en met kasseien beklede wal, en tenslotte bij de 4 hoeken van de brug waar de bakstenen een esthetische verbinding moeten vormen tussen het brugdek, de onderconstructie en de schuin aflopende wallen.


De 2 pijlers en de trap-constructie aan de kant van Afsnee. Beeld: Bijzonder België


Beeld: Bijzonder België

In de trap-constructies op beide oevers werd op meerdere plaatsen het jaartal "1947" verwerkt, meer bepaald op de sluitstenen boven de doorgangen die toegang tot de Leie mogelijk maken. Dit deel van de E40 werd in gebruik genomen rond het jaar '50 van de 20ste eeuw.


Beeld: Bijzonder België


In 2007 bleek uit een onderzoek in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid dat de Goedingebrug vervangen moet worden. Wellicht zal de huidige Goedingebrug dan ook over een aantal jaren niet meer bestaan.
Naar boven