Bijzonder België - Een IJzersymbool in Landegem

Een IJzersymbool in Landegem
Klik op het icoon om in te zoomen op de locatie van "Een IJzersymbool in Landegem"
In het Oost-Vlaamse Landegem, een deelgemeente van Nevele, bevindt zich, op een driehoekig perceeltje dat gelegen is tussen de Vosselarestraat en de Bovenstraat, ongeveer 50 meter buiten de officiële bebouwde kom, een gedenkplaats voor Renaat De Rudder, een Vlaamse soldaat die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Overzicht van de volledige gedenkplaats voor Renaat De Rudder.
Rechts bevindt zich de Vosselarestraat, links de Bovenstraat.
Bemerk het V-vormig bloemenperk.
Beeld: Bijzonder België


Renaat De Rudder werd op 11 december 1897 geboren in Oostakker, en leefde als kind een aantal jaren in Landegem. Hij wilde later priester worden.

Op 12 oktober 1914, één dag voor de weinig bekende "Slag van Overbroek" vlakbij het Schipdonkkanaal tussen Landegem en Merendree, meldde de dan 16-jarige Renaat De Rudder zich bij het Belgisch leger aan als vrijwilliger. Enkele maanden later reeds bevond hij zich aan het IJzerfront. Daar beschreef hij de ellende van de Vlaamse soldaten en zette hij zich in voor de Frontbeweging. Brieven die hij verstuurde begon hij naar verluid steeds met de woorden "Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus". Naar aanleiding van zijn betrokkenheid bij een pamflet werd hij in 1917 gevangen gezet door de Belgische militaire overheden, maar uiteindelijk terug vrijgelaten.

Niet lang na zijn vrijlating echter werd hij op 17 december 1917 tijdens een verkenningsmissie in Merkem beschoten door Belgische soldaten, en overleed aan zijn verwondingen.

Renaat De Rudder werd na zijn dood één van de zogenaamde "IJzersymbolen". Hij staat symbool voor de vrijwillige inzet voor de ander en het streven naar spiritualiteit. In de jaren '30 werd het stoffelijk overschot bijgezet in de crypte van de eerste IJzertoren, het "IJzerkruis".

Op de gedenkplaats in Landegem is op een betonnen muur onderstaande tekst te lezen.


LAATSTE BRIEF AAN MIJN MOEDER

GAAN OFFEREN BEN IK MIJ VOOR MIJN
VLAANDEREN. VOOR VLAANDEREN HEB
IK GELEDEN EN GESTREDEN. EN ALS HET
MOET ZAL IK VOOR VLAANDEREN STER-
VEN: VOOR GOD EN VLAANDEREN, VOOR
ALTAAR EN HEERD.
IK MINDE U ALLEN MET GROTE LIEFDE.
IK HEB VAN U GEDROOMD, OM U GE-
BEDEN. O, KON IK IN MIJN WOORDEN
IETS VAN DE LIEFDE LEGGEN DIE MIJN
HART VERTEERT.
DIT ZIJN MISSCHIEN MIJN LAATSTE
WOORDEN. MOEDER WEES UW ZOON
WAARDIG EN WEEN NIET. IK HEB OOK
NIET GEWEEND, TOEN IK DE DOOD IN
DE OGEN ZAG.

RENAAT DE RUDDER
DEC 1917
Beeld: Bijzonder België


Beeld: Bijzonder België
Naar boven