Bijzonder België - Een reusachtige achthoek, zichtbaar vanuit de ruimte

Een reusachtige achthoek, zichtbaar vanuit de ruimte
Klik op het icoon om in te zoomen op de locatie van "Een reusachtige achthoek, zichtbaar vanuit de ruimte"
Wie een blik werpt op lucht- of satellietfoto's van de provincie West-Vlaanderen zal zien dat op nauwelijks 5 kilometer ten zuid-oosten van het centrum van Diksmuide, midden in de Vlaamse vlakten, een bijzondere achthoekige vorm te zien is die een enorme oppervlakte beslaat.


Duidelijk waarneembaar, zelfs vanop zeer grote hoogte: een enorme, achthoekige vorm. Beeld: Google

Deze achthoek is het waterspaarbekken van Woumen, dat werd gebouwd in 1972 en onder beheer staat van De Watergroep. Met een oppervlakte van 60 hectare (de afstand tussen overliggende zijden van de achthoek bedraagt om en bij de 850 meter!) en een diepte van 5 meter, goed voor de opslag van 3 miljoen kubieke meter water, kan een derde van de provincie West-Vlaanderen gemakkelijk dagelijks van drinkwater worden voorzien.

Het spaarbekken wordt tijdens de winter gevuld. Het benodigde water wordt geleverd door de IJzer, die op nog geen 500 meter afstand van het bekken passeert, en door kleinere waterloopjes uit de omgeving. Na behandeling in het naastgelegen waterproductiecentrum is het water klaar voor consumptie.

Het waterspaarbekken is omgeven door een gebetonneerde ringgracht die de toegang bemoeilijkt (zie 1 op onderstaande afbeelding). Aan 6 van de 8 zijden is deze ringgracht slechts enkele meters breed en ligt ongeveer 50 meter buiten het bekken. Op een aantal plaatsen staat de ringgracht in verbinding met de IJzer en de waterloopjes uit de omgeving. Aan de oostelijke zijde van de achthoek bevindt zich het waterproductiecentrum (2). Aan deze zijde loopt de ringgracht op een grotere afstand (ongeveer 130 meter) langs het spaarbekken. Aan de zuid-oostelijke zijde is de situatie nog anders (3). Hier is de ringgracht opvallend breder, en vormt een kanaal dat ruim 600 meter in noord-oostelijke richting doorloopt, om daar in verbinding (4) te komen met een waterloop die zelf een verbinding vormt tussen de waters van natuurdomein De Blankaart en de IJzer. Aan de zuidelijke zijde van het spaarbekken werd door het Vlaams Gewest in 2006 een vogelkijkhut geïnstalleerd (5). De enorme watervlakte is immers zeer aantrekkelijk voor grote aantallen watervogels, vooral in de winterperiode.


Beeld: Google
Naar boven