Bijzonder België - De N41 Aalst - Sint-Niklaas: Onbestaande kilometers en half gebruikte bruggen

De N41 Aalst - Sint-Niklaas: Onbestaande kilometers en half gebruikte bruggen
Klik op het icoon om in te zoomen op de locatie van "De N41 Aalst - Sint-Niklaas: Onbestaande kilometers en half gebruikte bruggen"
De N41 begint in het noorden van de stad Aalst, vlakbij de rotonde op de Dendermondsesteenweg naast het viaduct van de R41, de ringweg rond Aalst. Van daaruit loopt de N41, die - op papier - een totale lengte heeft van ongeveer 30,8 kilometer, in overwegend noordelijke richting, om via Dendermonde tenslotte in het westen van de stad Sint-Niklaas door middel van een rotonde in verbinding te komen met de R42, de ringweg rond Sint-Niklaas.

Bijna onmiddellijk na aanvang krijgt de N41, vanaf hectometerbordje 0.4, in beide rijrichtingen 2 rijstroken, beide rijrichtingen bovendien gescheiden door een middenberm. Deze situatie zet zich verder over een afstand van ongeveer 2 kilometer; de N41 heeft hier de uitstraling van een ruime en voor het gemotoriseerd verkeer comfortabele weg. Opmerkelijk is wel de oversteekplaats voor voetgangers die plotseling opduikt ter hoogte van hectometerbordje 0.8. Verder bevinden zich op dit stuk enkele kruispunten, sommige met en andere zonder verkeerslichten.


De N41 kort vóór hectometerbordje 0.8. Bemerk de oversteekplaats voor voetgangers even verderop. Beeld: Google

Eens de kruising met de Kuipersstraat/Hekkestraat (ter hoogte van hectometerbordje 2.8) gepasseerd blijkt dat er verder geen sprake meer is van dubbele rijstroken in beide rijrichtingen, laat staan van een middenberm. Vanaf hier heeft de N41 nog slechts 1 rijstrook per rijrichting en geen middenberm, met een veel meer bescheiden uitstraling tot gevolg. Wel werden bij de recente heraanleg van dit stuk ruime fietspaden voorzien.


Links in beeld de N41 met 2 rijstroken per rijrichting en een middenberm. Even verderop, rechts in beeld, het vervolg van de N41 met 1 rijstrook per rijrichting, zonder middenberm. Beeld: Google

Na deze eerste eerder "onopvallende" kilometers duiken echter een aantal situaties op die van de N41 écht een bijzondere weg maken.

Na kilometer 3,3 blijkt dat de hectometerbordjes op de N41 niet meer zijn voorzien eens men de kruising met de Aldegondisstraat/Nederhase voorbij is. Zijn de bordjes verdwenen of is men vroeger vergeten deze te plaatsen? Geenszins. De oplettende weggebruiker ziet immers, minder dan 100 meter verder en aan de linkerkant van de weg, een hectometerpaaltje dat behoort tot een andere weg dan de N41. Deze andere weg blijkt de N406 te zijn. De N41 houdt met andere woorden na amper 3,3 kilometer plotseling op te bestaan, en gaat "naadloos" en zonder wijziging van richting over in deze N406. De N406 begint zelf in Dendermonde - op het kruispunt waar de N17 en N47 elkaar ontmoeten - en loopt vervolgens, na Dendermonde te hebben verlaten, de N41 tegemoet.

Deze volledig onverwachte overgang van de N41 in de N406 is op zich al bijzonder. Nog veel opmerkelijker is het feit dat de N41, even plotseling als hij verdwijnt, uit het niets terug opduikt ten zuiden van Dendermonde, bij de verkeerslichten op de N47 aan de grens tussen Sint-Gillis-Waas en Lebbeke. De N41 begint op dit kruispunt - in vogelvlucht meer dan 6 kilometer verwijderd van het plotse eindpunt van de N41 na hectometerpaaltje 3.3 - aan een tweede leven, en heeft hier als eerste hectometerpaaltje 10.9 gekregen. Waar zijn de meer dan 7 tussenliggende kilometers van de N41 gebleven? Ze werden nooit aangelegd.


Aangeduid in geel het volledige traject van de N41. Bemerk de bizarre onderbreking die zich voordoet even ten noorden van Aalst, en de plotse hervatting van de N41 ten zuiden van Dendermonde. Beeld: Google


Ook op Google Maps is de bizarre onderbreking zeer opvallend: de cirkel links toont de overgang van de N41 in de N406 die zich voordoet even ten noorden van Aalst, de cirkel rechts toont de plotse hervatting van de N41 ten zuiden van Dendermonde. Beeld: Google

Bij het oprijden van deze "hervatting" van de N41 ziet men dat deze hier is uitgevoerd als een weg met 1 rijstrook per rijrichting, beide rijrichtingen slechts van elkaar gescheiden door wegmarkeringen. Deze situatie zet zich verder tot omstreeks hectometerpaaltje 25.9.


De N41 ter hoogte van kilometerpaal 11, kort na het beginpunt van het tweede stuk. Eén rijstrook per rijrichting, de rijrichtingen gescheiden door wegmarkeringen. Beeld: Google

Nochtans is zeer duidelijk zichtbaar dat de bedoeling hier is geweest om de N41 als een bredere weg aan te leggen, met 2 rijstroken per rijrichting. Langsheen het volledige tweede stuk van de N41 is immers een brede strook vrijgehouden die een dergelijke bredere aanleg mogelijk moest maken. Deze strook bestaat vandaag op de meeste plaatsen uit een grasberm. Op enkele punten is de beschikbare ruimte ondertussen gebruikt, bijvoorbeeld om zijwegen aan te leggen.


Vanuit de lucht is de brede strook die werd vrijgehouden langs de N41 zeer duidelijk zichtbaar. Beeld: Google

Dat de N41 was voorbestemd voor een grootsere toekomst dan uiteindelijk werd gerealiseerd is onmiskenbaar te zien aan de 7 bruggen op het traject. De bruggen over spoorlijn 60 (Jette - Dendermonde), de Volaardestraat, spoorlijn 53 (Schellebelle - Leuven), de Schelde, de Durme, de E17 en de N70 zijn allemaal gebouwd met ruimte voor  4 rijstroken. Enkel op de brug over de E17 is het volledige brugdek in gebruik, bij alle andere bruggen ligt de helft van het brugdek er ongebruikt of onafgewerkt bij.


De brug over de Schelde. Bemerk hoe de helft van de brug er nutteloos bijligt. Beelden 7 bruggen: Google


Ook een half ongebruikte brug over spoorlijn 60...

over de Volaardestraat...

over spoorlijn 53...

over de Durme...

en over de N70.

Enkel de brug over de E17 wordt volledig gebruikt.

Bijzonder was ook het abrupte einde dat de N41 tot voor enkele jaren kende. Even ten westen van Sint-Niklaas eindigde de grote N41 op een rotonde waar verder enkel een onopvallende lokale weg op op aansloot, de Tuinlaan. Deze situatie werd recent gewijzigd. De rotonde werd 100 meter "opgeschoven" op de N41 in zuid-oostelijke richting, en de N41 werd, via een indrukwekkende bocht die het verkeer via een brug over spoorlijn 59 (Antwerpen - Gent) leidt, doorgetrokken tot aan het punt waar de Hoge Bokstraat in verbinding staat met de R42 (de ringweg rond Sint-Niklaas), vlak naast spoorlijn 59. Via een nieuwe rotonde op die plek is de N41 nu rechtstreeks verbonden met de R42.


Het abrupte eindpunt van de N41 zoals het in 2009 nog bestond. Aansluitend op de rotonde: rechts onderaan de N41, links doorheen het beeld de Tuinlaan. Beeld: Google


De N41 na de recente heraanleg. Bemerk dat de rotonde werd opgeschoven in zuid-oostelijke richting. Links in beeld de eerste honderden meters van de bocht die de N41 iets verder over spoorlijn 59 brengt. Beeld: Google


Het nieuwe eindpunt van de N41. Links onderaan in beeld de N41, rechts bovenaan de R42. Beide wegen worden verbonden door een nieuwe rotonde, centraal in beeld, waar ook de Hoge Bokstraat op aansluit. Spoorlijn 59 loopt parallel vlak naast de N41 en de R42 doorheen het beeld. Beeld: Google
Naar boven