Bijzonder België - De N423: De ontbrekende halve kilometer tussen R4 en landsgrens

De N423: De ontbrekende halve kilometer tussen R4 en landsgrens
Klik op het icoon om in te zoomen op de locatie van "De N423: De ontbrekende halve kilometer tussen R4 en landsgrens"
Wie vanuit Gent via de Kennedylaan (de R4, de ringweg rond Gent) noordwaarts in de richting van Zeeland rijdt zal ter hoogte van Zelzate - bij de laatste verkeerslichten op Belgisch grondgebied vóór de landsgrens - vaststellen dat de R4 daar in verbinding staat met een andere weg, die het traject van de R4 verderzet richting Nederland, terwijl de R4 zelf er plotseling afdraait naar het westen. Een kilometerbord met de aanduiding "km 0" leert dat hier de N423 begint. Enige honderden meters verder bereikt deze N423 de grens met Nederland en kent daar dus uiteraard al meteen een "officieel" einde (op Nederlandse bodem zet de N62 dit traject verder). Een vijftigtal meter vóór de grenspaal bemerkt men nog het laatste hectometerbordje van de N423, met de aanduiding "0.5". De N423 heeft dus een lengte van slechts om en bij de 550 meter, en vormt een korte maar belangrijke verbinding tussen de R4 en de Nederlandse grens.De N423 gezien vanuit de lucht. In geel aangeduid het volledige traject van de N423. In rood aangeduid de grenspaal met Nederland. Beeld: Google


De laatste verkeerslichten op Belgisch grondgebied vóór de grens. Rechtdoor de N423 richting Nederland, links de R4 richting Zelzate. Rechts in beeld het kilometerbord dat het begin aanduidt van de slechts 550 meter lange N423. Beeld: Google
Naar boven