Bijzonder België - Smalle wegen, brede bruggen

Smalle wegen, brede bruggen
Verspreid over België liggen heel wat bruggen en bijhorende aanloopwegen die opvallend breder zijn aangelegd dan het wegennet in de omgeving, terwijl het aantal beschikbare rijstroken onveranderd blijft. Hoewel dergelijke situaties soms bijzonder vreemd lijken, bestaat er in veel gevallen een evidente verklaring voor.

Het bouwen van een brug is geen eenvoudige aangelegenheid. Daarom houdt men bij voorkeur al bij het ontwerp en de aanleg ervan rekening met mogelijke toekomstige wijzigingen in de verkeerssituatie in het gebied waar de brug ligt. Het is gemakkelijker om een nieuwe brug meteen voldoende breed te bouwen, voorzien op de toekomst, dan om een smallere brug te bouwen en vervolgens na verloop van jaren te moeten vaststellen dat deze door toegenomen verkeersdrukte of veranderde opvattingen ontoereikend is geworden - en dat men dus opnieuw grote bouwwerkzaamheden zal moeten uitvoeren.

Ook is het uiteraard zo dat bruggen belangrijke knooppunten zijn in de verkeersinfrastructuur. Doorgaans moeten meerdere wegen uit de omgeving van één zelfde brug gebruik maken om de onderliggende waterweg, spoorlijn, autosnelweg, ... over te steken. Wanneer midden op een brug een ongeval met veel hinder plaatsvindt, dan kan daardoor dus het verkeer in een relatief groot gebied worden verstoord. Het aantal bruggen is beperkt en men moet vaak vele kilometers omrijden vooraleer men de eerstvolgende brug kan bereiken. Door het brugdek voldoende breed aan te leggen en eventueel zelfs pechstroken te voorzien (waarop men vaak vrachtwagens en opleggers tijdelijk geparkeerd ziet staan) zal de verkeershinder bij een ongeval of bij werkzaamheden in principe minder groot zijn.

Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers zijn bruggen doorgaans ook voorzien van fietspaden en trottoirs, zelfs wanneer de weg die rechtstreeks naar de brug leidt deze niet heeft.

Langs de andere kant dient te worden vermeld dat voornamelijk in de jaren '60 en '70 over heel België grootse plannen bestonden voor allerhande infrastructuurwerken die het toenemende wegverkeer in goede banen moesten leiden. Nogal wat van die plannen werden uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Op een aantal plaatsen waren reeds nieuwe, brede bruggen gebouwd maar werd vervolgens het aansluitende wegennet in de omgeving heel wat minder groots uitgevoerd dan aanvankelijk was gepland. In enkele extreme gevallen zijn zelfs situaties ontstaan waarbij bruggen die reeds "midden in het niets" waren aangelegd finaal nooit met enige weg zijn verbonden.

Misschien nog meer dan "gewone wegen" bieden bruggen een kijk op de door de jaren heen wijzigende inzichten en opvattingen omtrent verkeer en maatschappij.


Nevele


De N437 (Biebuyckstraat) in Nevele. Ook uit de lucht gezien is de brug over het Schipdonkkanaal, samen met de bijhorende aanloopwegen, opvallend breder dan alle wegen in de buurt. Beeld: Google


Merendree


De N461 (Hansbekestraat) ten westen van het Schipdonkkanaal... Beeld: Google


... en dezelfde N461 ongeveer 200 meter verder: de brug over het Schipdonkkanaal, richting Merendree. Beeld: Google


Berchem (Kluisbergen)


De N8 (Oudenaardebaan) vóór Berchem... Beeld: Google


... en dezelfde N8 even verder: de brug over de Schelde, richting Kerkhove. Beeld: Google


Semmerzake


De N452 (Grenadierslaan) richting Eke (ondertussen heraangelegd)... Beeld: Google


... en dezelfde N452 150 meter verder: de brug over de Schelde, richting Eke. Beeld: Google
Naar boven