Bijzonder België - De N453 Oudenaarde - Kerkhove: Een parking, een indrukwekkende afrit en een plotse verbreding

De N453 Oudenaarde - Kerkhove: Een parking, een indrukwekkende afrit en een plotse verbreding
De N453 is een ruim 9,2 kilometer lange weg die loopt tussen de Oost-Vlaamse stad Oudenaarde en de West-Vlaamse gemeente Kerkhove, deelgemeente van Avelgem. De N453 begint in het centrum van Oudenaarde, passeert langs de Sint-Walburgakerk, en loopt van daaruit, aanvankelijk in westzuidwestelijke en vervolgens in overwegend zuidwestelijke richting, langs Petegem-aan-de-Schelde en Elsegem tot aan de kerk van Kerkhove, waar een rotonde het verkeer van de daar samenkomende N8, N36 en N453 verwerkt.


Aangeduid in geel het volledige traject van de N453. De punten duiden de ligging aan van de in dit artikel besproken plaatsen. Beeld: Google

Reeds in het begin van de N453 is een bijzondere situatie terug te vinden die het waard is er kort enige aandacht aan te besteden. Bij het verlaten van Oudenaarde richting N60 stelt men vast dat de eerste honderden meters van de N453, die hier enkele jaren geleden werd heraangelegd, worden gevormd door een eerder onopvallende weg in "moderne" stijl met 1 rijstrook per rijrichting. Bij het verlaten van de rotonde onder de spoorwegbrug (gelegen ten zuid-westen van de Sint-Walburgakerk) vertoont de weg een korte knik naar links alvorens zijn traject rechtdoor richting Kerkhove verder te zetten. Over een lengte van een kleine 300 meter loopt de weg daar immers op de plaats waar vroeger de linker weghelft van de N453 lag. De N453 telde er in het verleden een indrukwekkende 4 rijstroken (2 per rijrichting). Waar ooit de rechter weghelft lag, is ondertussen een parking gecreëerd, aan de rand van de stad. Halverwege deze parking leidt een rotonde het verkeer in goede banen. Eens men, verder richting N60, het eindpunt van de parking heeft bereikt, buigt het uit Oudenaarde komende verkeer schuin naar rechts af om zo de rechter weghelft van de (vanaf hier veel bredere) "oude" N453 te vervoegen, ter hoogte van de naar beneden lopende oprit naar de N60.


De huidige N453 bij het verlaten van Oudenaarde. Rechts in beeld de parking die werd aangelegd op de vroegere rechter weghelft van de N453.
Beeld: Google

Minder dan een kilometer verder in de richting van Kerkhove trekt een volgende bijzondere situatie meteen de aandacht op de N453 - die trouwens vrij snel na het oversteken van de N60 alweer sterk aan breedte heeft moeten inboeten en hier opnieuw 1 rijstrook per rijrichting telt. Men ontwaart er een indrukwekkende, naar beneden lopende "afrit", die op deze plaats en bij een weg als deze zeker als een verrassing komt, en die dan ook nieuwsgierige verwachtingen schept omtrent hetgeen men beneden zal aantreffen.


Een opmerkelijke af- en oprit. De N453 in de richting van Kerkhove, een 700-tal meter na het oversteken van de N60. Beeld: Google

Onderaan de "afrit" gekomen blijkt echter dat er niet veel te zien is. Men komt terecht op een kruising waar de weg in 3 richtingen kan worden verdergezet. Men kan verder rechtdoor rijden, omhoog terug de N453 op. Men kan rechtsaf de uiterst smalle Donkstraat inrijden, richting recreatiedomein Donk - wat echter uitsluitend voor plaatselijk verkeer is toegestaan. Men kan tenslotte ook links afslaan, om onder de N453 door te rijden en aan de andere kant ongeveer dezelfde situatie in spiegelbeeld aan te treffen: afrit en oprit van de N453, en, rechtdoor - nog maar sinds enkele jaren - een kleine weg die na een zeer scherpe bocht naar links een verbinding legt, aanvankelijk parallel lopend aan de N453, met het enkele honderden meters terug in de richting van de N60 gelegen bedrijvenpark Coupure, dat nog in ontwikkeling is (en dat trouwens dichter bij de N60 gelegen ook een meer gewone, "gelijkvloerse" aansluiting op de N453 heeft).


Het einde van de afrit. Rechtdoor terug omhoog richting N453. Links onder de N453 door. Beeld: Google

Deze bijzondere en vanuit de lucht direct herkenbare volmaakt ruitvormige constructie op de N453 kan al sinds tientallen jaren worden teruggevonden op luchtfoto's en satellietbeelden. De doorgang onder de N453 is uitgevoerd in een zeer herkenbare stijl met lichtblauwe stenen. Dezelfde stijl vindt men ook elders in de omgeving terug bij een aantal andere (veel grotere) constructies, op de nabije N60, zoals de op- en afrittencomplexen rond Oudenaarde waar de N60 in verbinding staat met de N459 en de N453. De ruitvorm op de N453 stamt dan ook meer dan waarschijnlijk uit dezelfde periode, toen de N60 werd aangelegd.

Het eerste stuk van wat nu de smalle verbindingsweg is naar het bedrijvenpark Coupure bestaat reeds sinds meerdere decennia, maar had vroeger geen functie, aangezien het wegdek in het verleden al na enkele tientallen meters ophield, midden in de langs de Schelde-oevers gelegen velden. Enige jaren terug is dit oude stuk wegdek uiteindelijk verbonden met het bedrijvenpark, en men ziet er nu regelmatig vrachtwagens voorbijrijden die het bedrijvenpark als eindbestemming of vertrekpunt hebben.

Links in beeld de duidelijk zichtbare ruitvormige constructie op de N453. Rechts schuin van boven naar onder de N60 met op- en afritten. Midden onderaan bedrijvenpark Coupure. Beeld: Google
Dezelfde plaats enkele tientallen jaren geleden. Onderaan in beeld het korte doodlopende wegdek, van waaruit enkel een pad verderloopt, parallel aan de N453. Van bedrijvenpark Coupure is op dat moment nog lang geen spoor te bekennen.

Enkele kilometers verder op de N453 trekt alweer een bijzondere situatie de aandacht. Op een punt tussen hectometerpaal 5.7 en 5.8 ziet men dat het wegdek overgaat in beton, en dat de N453 en de bijhorende fietspaden er, vooral goed zichtbaar aan de rechterzijde van de weg, enigszins breder worden. Het fietspad in de richting van Kerkhove, dat v??r dit punt slechts van het gemotoriseerd verkeer is afgescheiden door wegmarkeringen, is vanaf hier iets m??r afgescheiden, door een smalle kasseistrook van ongeveer een halve meter breed. De wegmarkeringen die het fietspad voorheen aanduidden worden hier niet verdergezet. Het fietspad aan de linkerzijde van de weg, richting Oudenaarde, wordt wel verder afgescheiden door wegmarkeringen, echter zonder kasseistrook.

Een kleine 200 meter verder richting Kerkhove, ongeveer ter hoogte van de ingang naar het publiek toegankelijke gemeentelijk domein de Ghellinck (gelegen tussen de N453 en de Schelde, in 1974 aangekocht door de gemeente Wortegem-Petegem), kent de N453 een volgende, opvallende verbreding. Ook de kasseistrook aan de rechterzijde die het fietspad afscheidt wordt hier een stuk breder. De N453 heeft daardoor vanaf dit punt, ongeveer over de hele afstand langs het domein de Ghellinck, een meer "grootse" uitstraling, maar blijft 1 rijstrook per rijrichting houden. Rond hectometerpaal 6.5 versmalt de N453 echter al terug op dezelfde manier als hij breder werd: eerst een door een smallere kasseistrook afgescheiden fietspad aan de rechterzijde van de weg (links blijft het fietspad steeds gewoon afgescheiden door wegmarkeringen), en vervolgens tussen hectometerpaal 6.7 en 6.8 een verdere versmalling, terug naar de situatie van v??r hectometerpaal 5.7, dus zonder kasseistrook als afscheiding voor het fietspad aan de rechterzijde.


De N453 ter hoogte van domein de Ghellinck. Bemerk de plotse verbreding even verderop. Beeld: Google

In totaal heeft deze onverwachte bredere wegsituatie een lengte van net geen kilometer. Er zijn in de omgeving geen verbindingen tussen de N453 en andere wegen die specifiek hier een groter verkeersvolume zouden doen verwachten en de bredere weg zouden verklaren.
Naar boven