Bijzonder België - De berg van Beveren

De berg van Beveren
Klik op het icoon om in te zoomen op de locatie van "De berg van Beveren"
De aandachtige chauffeur (of passagier) die, komende uit de richting van West-Vlaanderen, over de E34 in de richting van Antwerpen raast en die, vanzelfsprekend in volle concentratie op de weg die men aan het afleggen is, daarbovenop ook nog in staat is om bij tijd en stond een blik te werpen op het omgevende landschap waaraan men al te vaak zonder enige interesse voorbijsnelt, kan - ter hoogte van het knooppunt Beveren waar de E34 met de R2 richting Antwerpse haven, Breda en Rotterdam in verbinding staat - op een afstand van een kilometer, aan de rechterzijde van de weg, dus ruwweg in zuid-oostelijke richting, even buiten het dorp Beveren-Waas een soort heuvel zien liggen, die, zo zal de kritische geest meteen opmerken, gezien de voor het overige biljartvlakke omgeving, onmogelijk een natuurlijke oorsprong kan hebben.


Omcirkeld: de heuvel die men kan zien liggen vanaf de E34. De ligging van de heuvel ten opzichte van de E34. 


Maar hoe is deze heuvel, gelegen op een stuk grond dat is omgeven door een "ringgracht" en dat een diameter heeft van ruim 90 meter, hier dan ontstaan?

De "Singelberg" is niets minder dan het laatst zichtbare overblijfsel van de oude burcht van de heren van Beveren, een bouwwerk met een bewogen geschiedenis.

De oudste bekende bron dateert uit de 10e eeuw. In de loop van de eeuwen werd de burcht verschillende keren verwoest, herbouwd en verder uitgebreid.

In 1584, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, vestigde Alexander Farnese er bij het Beleg van Antwerpen zijn hoofdkwartier. Een jaar later, in 1585, ondertekende Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, burgemeester van Antwerpen, er de overgave van de stad. Als gevolg vluchtten heel wat intellectuelen uit Antwerpen en Brabant naar Holland. Zij zouden later mee aan de basis liggen van de Nederlandse Gouden Eeuw (17e eeuw).

In 1666 wordt nog melding gemaakt van de burcht. Over de omstandigheden van de latere teloorgang zou echter niets bekend zijn.

De Singelberg werd beschermd als landschap bij Koninklijk Besluit van 22 oktober 1975.


Het kan verkeren: dit beschermd landschap was vroeger een fiere burcht. 
Naar boven